Home   Cennik

Cennik


DIAGNOZA CENA
Diagnoza dysleksji rozwojowej (spotkania diagnostyczne + wydanie opinii) 250 zł
Diagnoza intelektu (spotkania diagnostyczne + wydanie opinii) 250 zł
Diagnoza logopedyczna (spotkania diagnostyczne + wydanie opinii) 250 zł
Diagnoza SI (spotkania diagnostyczne + wydanie opinii) 400 zł
KONSULTACJA CENA
Jednorazowa konsultacja  psychologiczna (1 godz.) 120 zł
Jednorazowa konsultacja logopedyczna     (1 godz.) 100 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna/integracji sensorycznej (1 godz.) 120 zł
TERAPIA CENA
Terapia  psychologiczna 45 min. + rozmowa z rodzicem 110 zł
Terapia psychologiczna z Treningiem Umiejętności Społecznych 45 min. + rozmowa z rodzicem 100 zł
Terapia ręki 45 min. + rozmowa z rodzicem 70 zł
Terapia  pedagogiczna 45 min. + rozmowa z rodzicem 100 zł
Terapia  logopedyczna 45 min. + rozmowa z rodzicem 100 zł
Wydanie opinii:
– o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy lub innych zajęć zarobkowych     
– o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (jako załącznik do diagnostyki w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)     
200 zł