Home   Cennik

Cennik


DIAGNOZA – od 14.10.2022 r. CENA
Całościowe badanie psychologiczno-pedagogiczne 700 zł
Diagnoza psychologiczna 650 zł
Diagnoza logopedyczna 550 zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej 550 zł
KONSULTACJA CENA
Jednorazowa konsultacja psychologiczna (1 godz.) 150 zł
Jednorazowa konsultacja logopedyczna     (1 godz.) 150 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna/integracji sensorycznej (1 godz.) 150 zł
TERAPIA CENA
Terapia  psychologiczna 50 min. + rozmowa z rodzicem 150 zł
Trening Umiejętności Społecznych 50 min. 70 zł/dziecko
Terapia ręki 45 min. + rozmowa z rodzicem 70 zł
Terapia  pedagogiczna 45 min. + rozmowa z rodzicem 120 zł
Terapia  logopedyczna 45 min. + rozmowa z rodzicem 150 zł
Wydanie opinii
– diagnozie gotowości szkolnej
450 zł
Wydanie opinii o braku przeciwwskazań do podjęcia
pracy lub innych zajęć zarobkowych

250 zł
Wydanie opinii:
– diagnoza sprawności motorycznej kończyny górnej
250 zł