Home   Kadra

Kadra

Poradnia wspiera rodziców i nauczycieli w procesie wychowywania, nauczania oraz pracy terapeutycznej. Kadrę pedagogiczną Poradni stanowią psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i fizjoterapeuci.

Dyrektor: mgr Grzegorz Wilkiel – psycholog, logopeda (w tym AAC), trener TUS

Pracownicy pedagogiczni:

mgr Paula Rosik – psycholog

mgr Rafał Trybuś – psycholog

mgr Magdalena Thiel – terapeutka SI

mgr Magdalena Solarek – terapeutka SI, fizjoterapeutka

mgr Laura Juskowiak – pedagog specjalny

Zapraszamy!