Home   Kadra

Kadra

Poradnia wspiera rodziców i nauczycieli w procesie wychowywania, nauczania oraz pracy terapeutycznej. Kadrę pedagogiczną Poradni stanowią psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i fizjoterapeuci.

Zapraszamy!