Home   Kadra   Anna Malewska

Anna Malewska

Anna Malewska

O mnie

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalizacją z zakresu psychologii wychowawczej i klinicznej, realizator „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, certyfikowany coach.

Mam kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w psychologii. W pracy koncentruję się na kilku obszarach: diagnozie psychologicznej i terapii małych dzieci i dzieci w młodszym wieku szkolnym, indywidualnej pomocy psychologicznej dla rodziców i nauczycieli, a także szkoleniach i warsztatach rozwoju umiejętności wychowawczych, kompetencji psychologiczno-pedagogicznych rodziców i nauczycieli.

Pracuję w Przedszkolu Integracyjno-Terapeutycznym Miś, zajmując się diagnozą i terapią dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi (w tym ze spektrum autyzmu, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, chorobami genetycznymi). W pracy kieruję się wartościami wynikającymi z personalistycznej koncepcji człowieka, dobierając metody wspomagania rozwoju i terapii indywidualnie do dziecka i jego rodziny. Koncentruję się zatem na rozpoznawaniu indywidualnego potencjału rozwojowego dziecka, jego mocnych stron, które stają się bazą do tworzenia planu wspierania rozwoju i terapii, zwłaszcza w przypadku występowania specjalnych potrzeb. To jednak całościowy rozwój dziecka, a nie jego specjalne potrzeby są w centrum uwagi i ukierunkowują moje działania. Dużą wagę przykładam do budowania relacji z rodzicami, dziadkami co uważam za podstawę skutecznej terapii. Często wykorzystuję metodę coachingu, wspólnie analizując dynamikę rodziny, obszary wymagające zmiany, wyznaczając razem cele i sposoby ich realizacji dla poprawy życia całej rodziny.

 

Zakres proponowanych usług:

  • diagnoza i terapia psychologiczna problemów i zaburzeń rozwojowych dzieci
  • diagnoza psychologiczna poziomu rozwoju dziecka
  • diagnoza gotowości szkolnej
  • diagnoza trudności szkolnych
  • diagnoza i terapia problemów emocjonalnych dzieci
  • diagnoza i terapia trudności i problemów wychowawczych
  • coaching rodzicielski