Home   Kadra   Barbara Korzeniewska

Barbara Korzeniewska

Barbara Korzeniewska

O mnie

Psycholog, studia podyplomowe: pedagogika, socjoterapia, zarządzanie oświatą. Specjalizuję się w diagnozie psychologicznej, szczególnie w zakresie diagnozy ogólnorozwojowej małych dzieci do 4 lat, badania gotowości szkolnej, dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii oraz upośledzenia umysłowego.

Od 2010 roku prowadzę także zajęcia ze studentami oraz radami pedagogicznymi z tematyki diagnozy psychopedagogicznej, tworzenia IPET, prowadzenia rewalidacji upośledzonych umysłowo itp.