Home   Kadra   Magdalena Rudzińska

Magdalena Rudzińska

Magdalena Rudzińska – pedagog społeczny i doradca zawodowy, pedagog-terapeuta, coach (absolwentka coachingu na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu), specjalista profilaktyki uzależnień.

Na co dzień wspieram dzieci, młodzież i rodziców w  trudnościach rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych czy emocjonalnych. Diagnozuję gotowość szkolną, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia w zachowaniu. Wspieram i doradzam w doborze metod i technik pokonywania trudności, w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, efektywnej organizacji uczenia się. Od lat prowadzę psychoedukacyjne zajęcia warsztatowe dla różnych grup odbiorców. Specjalizuję się w coachingu życiowym i rodzicielskim.