Home   Kadra   Mariola Peplińska

Mariola Peplińska

Mariola Peplińska

O mnie

Magister pedagogiki specjalnej UAM w Poznaniu, Studium Podyplomowe Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej UMK w Toruniu.
Uprawnienia i doświadczenie w zakresie przeprowadzania diagnozy i terapii pedagogicznej oraz neuroterapii EEGbiofeedback, szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Oferta

  • Diagnoza pedagogiczna opóźnień i zaburzeń rozwojowych: niepełnosprawności, trudności edukacyjne, gotowość szkolna, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
  • Terapia pedagogiczna: rewalidacja, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, terapia indywidualna i grupowa
  • Terapia EEGbiofeedback

 

Metody

  • usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych;
  • elementy komunikacji alternatywnej;
  • metody sylabowe ułatwiające naukę czytania i pisania;
  • metoda ruchu rozwijającego G. Domana;
  • elementy metody Dobrego Startu;
  • trening twórczości
  • Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti