Home   Kadra   Paulina Gołaska

Paulina Gołaska

Paulina Gołaska

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży:

  • Mających trudności ze spożywaniem posiłków, spaniem, wypróżnianiem się
  • Przeżywających silny niepokój w sytuacji rozstania
  • Przejawiających zachowania agresywne i autoagresywne
  • Doświadczających trudności w kontaktach z rówieśnikami
  • Wycofanych, apatycznych, smutnych
  • Przejawiających trudności edukacyjne, w tym z niepełnosprawnością intelektualną
  • Z diagnozą zaburzeń rozwojowych (ze spektrum autyzmu) i psychicznych
  • Doświadczających trudności rodzinnych, takich jak rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, przemoc
  • Ponadprzeciętnie zdolnych

O mnie:

Z wykształcenia jestem psychologiem i pedagogiem specjalnym. Z zamiłowania terapeutą dziecięcym.

Na co dzień pracuję naukowo oraz prowadzę zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii. Na początku 2016 roku obroniłam pracę doktorską dotyczącą szeroko rozumianej rodzicielskiej refleksyjności, którą rozumiem jako zdolność dorosłego do rozpoznawania i regulowania emocji własnych oraz dziecka. Szkolę się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży zarówno w kraju, jak i zagranicą. W swojej pracy kieruję się zasadami zawartymi w Kodeksie Etycznym Psychologa. Bliska mi jest praca terapeutyczna polegająca na wyzwalaniu aktywności własnej dziecka, wspieraniu jego rozwoju emocjonalnego oraz zdolności do symbolicznego myślenia. Priorytetem jest dla mnie nawiązanie kontaktu i stworzenie wystarczająco dobrej, bezpiecznej, opartej na obopólnym szacunku i życzliwości relacji. Inspirację czerpię z wielu różnych podejść, m.in. niedyrektywnego w ujęciu H. Olechnowicz, interpersonalnego w ujęciu M. Zalewskiej, psychoterapii zorientowanej rozwojowo, terapii neurosekwencyjnej B. Perry’ego, terapii relacyjnej, terapii zabawą oraz psychoanalizy. Jestem zwolenniczką pracy terapeutycznej opartej na procesie oraz zagorzałym przeciwnikiem wszelkich form krzywdzenia dzieci, w tym krzywdzenia emocjonalnego.