Home   Oferta   NOWOŚĆ! Prowadzimy nabór!

NOWOŚĆ! Prowadzimy nabór!

Trening Umiejętności Społecznych i Emocjonalnych

Głównym celem zajęć jest kształtowanie umiejętności pozwalających na swobodne oraz bezpieczne życie w społeczeństwie. Podczas zajęć terapeuci angażują dzieci w rozwijanie swoich zainteresowań i pasji, którymi mogą dzielić się z grupą. W zależności od potrzeb rozwojowych dziecka, treningi koncentrują się na szerokim przekroju umiejętności potrzebnych do samodzielnego radzenia sobie w kontaktach z innymi ludźmi. Trening Umiejętności Społecznych także ma na celu zmianę bądź eliminowanie trudnych zachowań dziecka, które ograniczają jego możliwości w funkcjonowaniu społecznym. Organizowane treningi będą też przybliżały dzieciom wartości, które niesie za sobą szeroko pojmowana kultura.Zajęcia nie będą ograniczały się jedynie do sali terapeutycznej, ale także ćwiczenia umiejętności odbywać się będą w naturalnych warunkach!