Home   Poradnia   Informacje

Informacje

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uni-Terra” otrzymała wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania w dniu 22.10.2015 r. (zaświadczenie numer 27/2015) i uzyskała uprawnienia do wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych.