Home   Warsztaty   Warsztaty dla Uczniów

Warsztaty dla Uczniów

L.p. Tytuł warsztatu Grupa docelowa
1. “Moja klasa jest o.k.” – warsztaty integrujące grupę. Uczniowie klas I szkół podstawowych, gimnazjum i ponad gimnazjalnych
2. “Wiele odcieni przemocy” – warsztaty profilaktyki przemocy. Uczniowie klas I-III i IV-VI.
3. “Jestem w tym dobry!” – warsztaty mające na celu budowanie poczucia własnej wartości i pozycji w
grupie.
Uczniowie klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych
4. “Bez telefonu zginę…” – warsztaty profilaktyki uzależnień. Uczniowie klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych
5. “Moi wirtualni przyjaciele, moimi wrogami” – warsztaty o cyberprzemocy. Uczniowie klas IV-VI i gimnazjów
6. “Zakazany owoc – substancje, które uzależniają” – warsztaty profilaktyki uzależnień od substancji
psychoaktywnych.
Uczniowie klas V-VI i gimnazjów
7. “Nie biorę, a jestem uzależniony” – warsztaty profilaktyki uzależnień czynnościowych. Uczniowie klas V-VI i gimnazjów
8. “Utonąć w sieci…” – warsztaty o zagrożeniach internetu. Uczniowie klas V-VI i gimnazjów
9. “Kończę gimnazjum i co dalej?” – Jak podjąć właściwą decyzję edukacyjno-zawodową? Uczniowie klas II i III gimnazjów