PORADNIA UDZIELA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DZIECIOM,

MŁODZIEŻY I ICH RODZICOM

Pomoc realizowana jest w formie badań diagnostycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, SI), konsultacji psychologicznych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz szkoleń dla nauczycieli i specjalistów.

Tworzenie narzędzi AAC

Wraz z terapeutami ze Szkoły Podstawowej Uni-Terra przygotowaliśmy dodatkową ofertę tworzenia narzędzi z komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Zapraszamy na zajęcia WWR!

Uwaga! Mamy wolne miejsca na bezpłatne zajęcia WWR dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zapraszamy! Więcej informacji pod numerem: +48 502 615 497

Kontakt

Telefon:
502-615-497, 531-262-003

E-mail: kontakt@poradniauniterra.pl

Adres:
ul. Zamoyskiego 7, 61-406 Poznań (budynek Przedszkola Integracyjno-Terapeutycznego Miś);
ul. Łozowa 77, 61-448 – siedziba rejestrowa

Godziny otwarcia sekretariatu:
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
Wskazówki dojazdu